مهدی شهرابی

مهارت‌ها

تدوین فیلم و عکس

80%

آیین نگارش و مکاتبات اداری

60%

عکاس

80%

امور تبلیغات

60%

ادیت و ویرایش فیلم

100%

دارای روابط عمومی قوی

100%

مشاوره

100%

چاپ و بسته بندی

80%

سوشال مدیا و سوشال مارکتینگ

60%

ادیت عکس

60%

سوابق تحصیلی

سوابق شغلی

عکاس

شرکت: پارس الکتریک

آغاز همکاری از مهر ۱۳۹۸

مدیر

شرکت: آشیان گستران

خرداد ۱۳۸۴ - بهمن ۱۳۸۵

عکاس

شرکت: نیم صنعت پارسیان

مرداد ۱۳۸۸ - بهمن ۱۳۹۱

عکاس

موسسه: باشگاه پرسپولیس

بهمن ۱۳۸۹ - آذر ۱۳۸۹

مستند ساز

مرکز: امور روستایی استاندری تهران

اردیبهشت ۱۳۹۷ - آذر ۱۳۹۸

مدیر عامل

موسسه: نسل امروز

آغاز همکاری از مرداد ۱۳۸۶

مدیر

شرکت: کانون تبلیغاتی نقشگر

آذر ۱۳۸۶ - دی ۱۳۹۲

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

60%

مهارت نوشتن

40%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

60%

تماس با من